26 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Tulbure Nicolae

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Cet.Tulbure Nicolae, domiciliat în satul Ivancea, raionul Orhei, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de dona’ie nr.1033 din 04.02.2008, autentificat de notarul Lencuţa Iulia, cu sediul în mun.Orhei, str.V.Mahu nr.143/1.