2 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Tuchiluș Valentina

Cet. Tuchiluș Valentina, domiciliată în municipiul Bălți, strada Orhei, 93, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor testamentar nr. 5-4907 din 03.09.1998 întocmit de notarul de stat Coțeruba Tamara.