4 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Tuchila Mihail

Cet. Tuchila Mihail, domiciliată în sat. Nimereuca rn. Soroca,  Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor nr. 2608 din 22.12.1999, întocmit de notarul Ticu Boldescu.