26 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Tucan Dmitri

Cet. Tucan Dmitri, domiciliat în RM mun.. Ceadir-Lunga, str. Nagornaia xx, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moştenitor legal nr. 5376, din 19.06.2009, nr. 14000 din 15.04.2018  întocmit de notarul Arnaut Alexandr.