2 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Truhina Grigori

 Cet.     Truhina Grigori,   domiciliat  în  r-nul. Căuşeni,  sat. Plop-Ştiubei,  str. Valea Botnei,  nr. 13,    aduce la cunoştinţă pierderea orginaluilui  actului  notarial:  

          Certificat de Moştenitor  Testamentar,   nr. 613  din  30. 03.1999,  întocmit de notarul Belciug Petru din or. Căuşeni.