26 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Tropoţel Iuliana

Cet.Tropoţel Iuliana, domiciliată în or.Cupcini, str.Alecu Russo nr.22, raionul Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor legal nr.6668 din 08.08.2007, eliberat de notarul Luca Petru pe numele cet.Cosarciuc Iulia.