28 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Trofim Mihail

Trofim Mihail, cetățean moldovean, născut la 09.09.1997, domiciliat în Republica Moldova, raionul Hîncești, satul Mirești, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Contractul de vânzare-cumpărare nr. 1-839 din data de 09.11.2022, autentificat de către notarul Palic Fedora