21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

TRICOLICI DIANA

NOTAR GHEDREUŢAN DINA
Sediul: MD-5202, Republica Moldova, or.Drochia, str.31 August 16/1, tel.: (0252) 2-65-66

Nr. 431/31 din 19.03.2024

Aviz privind pierderea originalului actului notarial.
Cet. Tricolici Diana, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial – Procura pentru înstrăinarea bunului, mandantul DEŢIC VLADIMIR, autentificată de notarul Ghedreuţan Dina la data de 11.08.2021 cu nr. 2-5372.