17 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Trandafir Ruslan

Cet. Trandafir Ruslan, domiciliat(ă) în  mun. Soroca str. A. Popovici nr.  2/1 ap. 15,  Republica Moldova,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare/cumpărare nr. 6030 din 25.08.2011, întocmit de notarul Radu Boldescu.