16 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Topalo Ion

Cet. Topalo Ion, născut(ă) la 19.08.1999, IDNP – 2015032001624, domiciliat(-ă) în s. Vasilcău, r. Soroca, Republica Moldova aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: de vînzare-cumpărare a imobilului nr. 10908 din 22.12.2016 autentificat de notarul Cebotarean Tatiana.