21 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Topală Alexandra

Cet. Topală Alexandra, domiciliată în s. Codreni, r-nul Cimișlia, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal  înregistrat cu nr. 370 din 18.02.2002 eliberat de notarul Pascari Chiril.