14 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Topal Ivan

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Topal Ivan, cu domiciliul în or.Vulcănești, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.1479 din 24.03.2008, autentificat de către notar or.Vulcănești, RM Cristeva Elena.