27 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Topal Anghelina

Cet. Topal Anghelina, domiciliat în UTA Găgăuzia, s. Tomai, str. Ceapaev, nr. 10, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație nr. 3029 din  16.07.2009, întocmit de notarul Caraiani Olga.