16 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

TOPAL ALEXANDRU

Cet. TOPAL ALEXANDRU, domiciliat în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara, nr. 8/2, ap. 15, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor, nr. 2154 din 21.07.2020, autentificat de notarul Stepanov Ludmila.