19 decembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Ton Larisa Gherșovna

Cet.Ton Larisa Gherșovna, cu domiciliu înregistrat în R.Moldova, mun.Chișinău, str.Cuza-Vodă, nr. 17/5, ap.3, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Testamentul nr.4726 din 26.07.2002, din numele Dudnic Maria, autentificat de către notarul Filimon Vera.