24 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

TOMCEAC VALENTINA

Cet. TOMCEAC VALENTINA, cu domiciliu în or. Edineț, str. Florar, 99, ap. 3, aduce la cunoștință pierderea originalul actelor notariale: Certificat cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți nr. 5878 din 21.09.2011, eliberat de notarul public Dolineanu Ludmila și Contract de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată nr. 569 din 01.04.1994, autentificat de BNS Dondușeni.

Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 21.06.2024, conform ordinului de plată nr. 627672064.

Notarul Danil Anghelina