26 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Tomaşevschi Oleg

Cet. TOMAŞEVSCHI Oleg, domiciliat în Republica Moldova, mun. Edineţ, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr. 87 din 10.01.2003 autentificat de notarul Antoficiuc Alexandru.