9 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Toma Lidia

Cet. Toma Lidia, domiciliată în rl. Anenii Noi, sat. Puhăceni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moştenitor legal cu nr. 112 din 15.01.2013, eliberat de notarul public Valentina Pârcălab.