9 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Toma Lidia

Cet. Toma Lidia, domiciliată în rl. Anenii Noi, sat. Puhăceni, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moştenitor testamentar nr. 2943 din 01.06.1998, eliberat de Pârcălab Valentina notar de stat la BNS Anenii Noi.