9 septembrie, 2022 Aviz pierdere act notarial

Todosciuc Ghennadii

cet.Todosciuc Ghennadii, domiciliat în Republica Moldova, r.Briceni, s.Berlinți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil nr.1-37 din 11.08.2020, autentificat de notarul Dobuleac Viorica, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 27.