9 martie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Tocarciuc Svetlana Nicolai

Cet. Tocarciuc Svetlana Nicolai, domiciliat în or.Otaci, str.Prieteniei nr.3 ap.20, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contract de donație a terenului cu destinație agricolă din data de 27.01.2007 nr. 495, întocmit de notarul Huzinschi Mariana.