16 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Tocarciuc Eugenia

Cet. Tocarciuc Eugenia, domiciliată în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Roşietici, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.2114 din 12.10.1999, întocmit de notarul Conoval Eugenia.