28 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Țișcovschi Veaceslav

Cet. Țișcovschi Veaceslav, domiciliat în mun. Bălți, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal nr. 12169 din 07.09.2016, eliberat de notarul Dimitriu Svetlana pe numele cet. Tsishkovskyi Viacheslav