17 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

TÎRSÎNA OLGA

Cet. TÎRSÎNA OLGA, domiciliată în s. Inești, r-ul Telenești, moștenitoarea lui Druța Vasile, decedat la 06.02.2020, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contract de schimb nr. 1695 autentificat la data de 17.05.2007 de Sandu Ina, notarul de stat al Biroului Notarial de stat Telenești, exemplar al originalului fiind păstrat în arhiva notarului Sandu Ina.