26 aprilie, 2024 Aviz pierdere act notarial

TÎRON VICTOR

Cet. TÎRON VICTOR, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, aduce la cunoştinţă pierderea originalelor actelor notariale: Contracte de vânzare-cumpărare nr. 3907 din 30.09.2004, nr. 4578 din 13.12.2004, nr. 2254 din 18.10.2001 şi nr. 8343 din 13.10.2014, autentificate de notarul Conoval Eugenia.