25 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

TÎRNOVAN DUMITRU

Cet. TÎRNOVAN DUMITRU, cu domiciliu în mun. Chișinău, str. Valea Crucii, 24, ap. 99, aduce la cunoștință pierderea originalul actelor notariale: Certificat de moștenitor legal nr. 04 din 02.12.2012, eliberat de notarul public Moscalu Elena, cu sediul biroului în or. Dondușeni, str. Feroviarilor, 8.