25 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

ŢÎRA DUMITRU

Cet. ŢÎRA DUMITRU, domiciliat în R. Moldova, or. Floreşti, str. M. Costin, nr. 4, ap. 7, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: contractului de vânzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinţei în proprietate privată nr. 614 din 25.02.1994, autentificat de biroul notarial de stat Floreşti.