3 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Țînțaru Nicolae

Țînțaru Nicolae, IDNP 0962607055831, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenire nr. 1-1851 din data de 07.10.2021, autentificat de notarul Sîrbu Svetlana, cu sediul biroului or. Ștefan Vodă.