12 ianuarie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Țînțari Svetlana

AVIZ privind pierderea originalului actului notarial

Cet. Țînțari Svetlana, cu domiciliul în s. Copceac, r-l Ștefan Vodă, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație a terenurilor autentificat de notarul Suhaia Liubovi cu nr. 822 la 20.02.2001.