25 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Tîmco Vitalii

Cet. Tîmco Vitalii, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Iliciovca, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificat de moştenitor legal nr.1-2801 din 10.07.1998, întocmit de biroul notarial de stat Floreşti.