3 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Tihon Ştefan

Cet. Tihon Ştefan cetăţean al Republicii Moldova, domiciliată în Republica Moldova, mmun. Chişinău, str. Petru Zadnipru nr. 16/3, ap. 27, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de donaţie nr. 1654 autentificat la data de 09.03.2015, de către notarul Pîslari Tatiana.