18 iunie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Țîganiuc Elvira

Cet.Țîganiuc Elvira, domiciliată în Republica Moldova, or.Briceni, str.28 martie, nr.32, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificat de moștenitor legal nr.7136  din 19.06.2012, eliberat de notarul Guzun Aliona, cu sediul: Republica Moldova, or.Briceni, str.Independenței 19/3.