24 noiembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Ţîcu Grigore

Cet. Ţîcu Grigore, domiciliat în s. Temeleuţi, r-nul Călăraşi, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: contractul de întreţinere pe viaţă nr. 906 autentificat la 20.03.2006 de notarul Cheşcu Hristofor, cu sediul în or. Călăraşi, Republica Moldova.