13 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Teut Oleg

Cet. Teut Oleg, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare a terenului nr. 5737 din 05.09.2001, autentificat de notarul Romanescu Mihai, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.