2 martie, 2021 Aviz pierdere act notarial

Tereaev Vitali

Cet. Tereaev Vitali şi cet. Tereaev Igor, care au statului de moştenitori a averii cet. Tereaeva Anna, decedată la 04 iulie 2020, cu numărul de identificare 2001042682618, aduc la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:

            Testamentului nr. 6135 din 04.09.2007, autentificat de către notarul Oxana Melnic cu sediul mun. Chişinău bd. Decebal 72/1 of.112.