1 mai, 2024 Aviz pierdere act notarial

Ter Maria

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. TER MARIA, născută la data de 09.07.1939, cetățeană a R.M., IDNP 2001044285415, legitimată cu buletin de identitate nr.B49001263, eliberat de ÎSCR la data de 12.11.2013, domiciliată în com. Gangura, r-nul Ialoveni, R.Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenire cu nr. 2877, eliberat de notarul Diaconu Galina la data de 15.10.1999.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitantă la data de 24.04.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr.61636.