21 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Televca Rodica

Aviz
privind pierderea originalului actului notarial
dna Televca Rodica, domiciliată în sat. Ocnița, r-nul Ocnița, Republica Moldova, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Certificatului de moștenitor legal din data de 29.07.2005 cu nr. 5677, eliberat de notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocnița, str. M. Viteazul, 21A, R. Moldova.