17 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Tcaci Victor

Cet. Tcaci Victor, a.n. 28.06.1964, cetățean al F. Ruse, reprezentat de către cet. Beleaev Victor, a.n. 17.02.1963, c/p. 0981902380790, în temeiul procurii nr. 39/16-н/39-2023-12-130 autentificată la 22.12.2023 de către notarul, Deeva Elena Valentin, sediul biroului în F. Rusă, regiunea Kaliningrad, oraşul Kaliningrad, care confirmă că la ziua de azi procura nu este anulată și că persoana este în viață, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: testamentul nr. 3803 autentificat la 02.09.2015, de către notarul public, Cornos Elena, cu sediul or. Rezina, str. 27 August nr. 44, ap. 38.