7 aprilie, 2021 Aviz pierdere act notarial

TCACI VICTOR

Cet.TCACI VICTOR, domiciliat în Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Voluntarilor, nr.xx, bl.xx, ap.xx, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial:

Contractul de vînzare-cumpărare a imobilului, autentificat de notarul public Maria Mardari din mun.Chișinău la data de 24.06.2016 cu nr.1599.