9 iulie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Tcacenco Tatiana

Aviz privind pierderea originalului actului notarial

Tcacenco Tatiana, cu domiciliul în or.Vulcănești, str. Rumeanțev nr6 ap.21, RM aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: certificat de moștenitor legal nr.1771 din 15.10.1982, autentificat de către notar or.Vulcănești, RM Cristeva Elena