24 august, 2020 Aviz pierdere act notarial

Tarpan Natalia

Cet. Tarpan Natalia, domiciliată în s. Sauca, raionul Ocnita, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatului de vânzare-cumpărare din data de 17.01.2019, nr. 144, întocmit la biroul notarului Huzinschi Mariana.