30 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Tarlapan Vladimir

Cet. Tarlapan Vladimir, domiciliat în R. Moldova, r-nul Floreşti, s. Putineşti, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contract de vânzare-cumpărare nr.10674 din 28.09.2010, întocmit de notarul Conoval Eugenia.