3 decembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Talpa Veaceslav

Cet. Talpa Veaceslav, cetățenia R. Moldova, născut la 29.07.1962, domiciliat: R. Moldova, or. Rezina, str. Mateevici nr. xx, deținătorul buletinului de identitate B28002096, eliberat la 26.06.2013, IDNP 0960307892536, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 5528 din 14.06.2007, autentificat de notarul Romanescu Mihail, la biroul notarial din or. Rezina, str. 27 August 46.