16 iulie, 2020 Aviz pierdere act notarial

TALPA OLGA

Cet. TALPA OLGA, domiciliat/ă în sat. Susleni, raionul Orhei ,  aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial:  certificatul de moştenitor legal nr.4971 din  21.08.2000, eliberat de notarul Levinţa Valentina, cu sediul în mun. Orhei.