19 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

TAIMAZOVA ANA

Cet. TAIMAZOVA ANA, născută la 25.05.1996, cod personal – 2010007005353, aduce la cunoştinţă pierderea originalului actului notarial: Contractul de donație nr. 1/3641 din data de 26.08.2020, eliberat de notarul Guzun Aliona din or. Briceni, str. Independenței 19/3, R. Moldova.