22 ianuarie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Tabarcea Andriana

Notarul Panciuc Aurica la cererea cet.Cupcea Natalia, solicit publicarea pe pagina web oficială a Camerei Notariale www.cnm.mda.

Avizului privind pierderea originalului actului notarial cu următorul conținut:

Aviz privind pierderea originalului actului notarial cet.Tabarcea Adriana, cetățeană moldoveană, a.n.02.08.2002, număr de identificare 2002500032675, domiciliată în R.Moldova, or.Sîngerei, str.Anton Crihan, nr.9, ap.34, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatele de moștenitor legal nr.565, nr.563 din 28.02.2020, eliberate notarul Panciuc Aurica, cu sediul biroului în Republica Moldova, or.Sîngerei, str.Independenţei, nr.83/4, pe numele Tabarcea Andrei,

NOTAR /PANCIUC AURICA