19 martie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Tabaran Ghenadie

Cet. Tabaran Ghenadie, domiciliat în mun. Bălți, str. Calea Ieșilor, 106, ap. 22, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare nr. 3224 din 20.03.2013 întocmit de notarul public Agachi Aliona.