2 septembrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Șumschi Stelian

          cet. Șumschi Stelian, domiciliat în s. Bîrnova, r-nul Ocnița, R. Moldova, aduce la cunoştinţă  pierderea originalului actului notarial: Contractului de donație, din data de 09.06.2006, nr. 3310, autentificat de către notarul privat Vladislav Macarenco, cu sediul biroului în or. Ocniţa, str. M. Viteazul, 21A, R. Moldova.