20 iunie, 2024 Aviz pierdere act notarial

Sula Anastasia

AVIZ PIERDEREA ORIGINALULUI ACTULUI NOTARIAL

cet. SULA ANASTASIA, cetățeană a R.M, născută la data de 02.01.1948, IDNP 2004044014472, legitimată cu buletin de identitate nr.A44057220, eliberat de of.44 la data de 17.02.2004, domiciliată în com. Răzeni, r-nul Ialoveni, Republica Moldova, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Certificatul de moștenitor legal cu nr. 466, eliberat de notarul Diaconu Galina la data de 07.02.2001.
Plata pentru publicare a fost achitată de solicitant la data de 19.06.2024 conform Ordinului de încasare a numerarului Nr. 58275.