27 octombrie, 2020 Aviz pierdere act notarial

Studniţcaia Natalia

Cet. Studniţcaia Natalia, domiciliată în municipiul Bălţi, strada A. Puşkin, 62, aduce la cunoștință pierderea originalului actului notarial: Contractului de vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței în proprietate privată numărul 5-4179 din 25.08.1994 întocmit de notarul Tamara M. Plugaru, pe numele doamnei  Studniţcaia Anna.